MediaWiki:Common.js: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nudografia - Baza z informacjami na temat rozbieranych scen polskich aktorek w filmie i teatrze TV
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
Linia 1: Linia 1:
 
/* Umieszczony tutaj kod JavaScript zostanie załadowany przez każdego użytkownika, podczas każdego ładowania strony. */
 
/* Umieszczony tutaj kod JavaScript zostanie załadowany przez każdego użytkownika, podczas każdego ładowania strony. */
  
 
+
/**
/* Skrypt odpowiedzialny za wyświetlanie galerii obrazków [[Szablon:Galeria]] */
+
* Skrypt dla Szablon:Galeria
function toggleImage(group, remindex, shwindex) {
+
*/
  document.getElementById("ImageGroupsGr"+group+"Im"+remindex).style.display="none";
+
function toggleImage (group, remindex, shwindex) {
  document.getElementById("ImageGroupsGr"+group+"Im"+shwindex).style.display="inline";
+
jQuery("#ImageGroupsGr" + group + "Im" + remindex).hide();
 +
jQuery("#ImageGroupsGr" + group + "Im" + shwindex).show();
 
}
 
}
function ImageGroup(){
+
function ImageGroup() {
  if (document.URL.match(/printable/g)) return;
+
jQuery('div.ImageGroup').each(function(i, group) {
  var divs=document.getElementsByTagName("div");
+
var unitnode = jQuery('div.ImageGroupUnits', group).get(0);
  var i = 0, j = 0;
+
if (unitnode == undefined) {
  var units, search;
+
return 1;
  var currentimage;
+
}
  var UnitNode;
+
var units = jQuery(unitnode).children('.center');
  for (i = 0; i < divs.length ; i++) {
+
var count = units.get().length;
    if (divs[i].className != "ImageGroup") continue;
+
if (count <= 1) {
    UnitNode=undefined;
+
return 1;
    search=divs[i].getElementsByTagName("div");
+
}
    for (j = 0; j < search.length ; j++) {
+
units.each(function(j, currentimage) {
      if (search[j].className != "ImageGroupUnits") continue;
+
jQuery(currentimage).attr('id', "ImageGroupsGr" + i + "Im" + j);
      UnitNode=search[j];
+
var leftlink = jQuery('<a href="#"/>');
      break;
+
if (j != 0) {
    }
+
leftlink.text('◀').click(function() {
    if (UnitNode==undefined) continue;
+
toggleImage(i, j, j - 1); return false;
    units=Array();
+
});
    for (j = 0 ; j < UnitNode.childNodes.length ; j++ ) {
+
}
      var temp = UnitNode.childNodes[j];
+
var rightlink = jQuery('<a href="#"/>');
      if (temp.className=="center") units.push(temp);
+
if (j != count - 1) {
    }
+
rightlink.text('▶').click(function() {
    for (j = 0 ; j < units.length ; j++) {
+
toggleImage(i, j, j + 1); return false;
      currentimage=units[j];
+
});
      currentimage.id="ImageGroupsGr"+i+"Im"+j;
+
}
      var imghead = document.createElement("div");
+
jQuery('<div/>').css({ 'font-size' : '110%', 'font-weight' : 'bold' })
      var leftlink = document.createElement("a");
+
.addClass('disabled-user-selection')
      var rightlink = document.createElement("a");
+
.append(leftlink)
      if (j != 0) {
+
.append('<tt>(' + (j + 1) + '/' + count + ')</tt>')
        leftlink.href = "javascript:toggleImage("+i+","+j+","+(j-1)+");";
+
.append(rightlink)
        leftlink.innerHTML="";
+
.prependTo(jQuery(currentimage));
      }
+
if (j != 0) {
      if (j != units.length - 1) {
+
jQuery(currentimage).hide().addClass('noprint');
        rightlink.href = "javascript:toggleImage("+i+","+j+","+(j+1)+");";
+
}
        rightlink.innerHTML="▶";
+
});
      }
+
});
      var comment = document.createElement("tt");
 
      comment.innerHTML = "("+ (j+1) + "/" + units.length + ")";
 
      with(imghead) {
 
        style.fontSize="110%";
 
        style.fontweight="bold";
 
        appendChild(leftlink);
 
        appendChild(comment);
 
        appendChild(rightlink);
 
      }
 
      if (units.length>1) currentimage.insertBefore(imghead,currentimage.childNodes[0]);
 
      if (j != 0) currentimage.style.display="none";
 
    }
 
  }
 
 
}
 
}
addOnloadHook(ImageGroup);
+
jQuery(ImageGroup);
/* Koniec skryptu odpowiedzialnego za wyświetlanie galerii obrazków [[Szablon:Galeria]] */
 

Aktualna wersja na dzień 21:11, 21 cze 2018

/* Umieszczony tutaj kod JavaScript zostanie załadowany przez każdego użytkownika, podczas każdego ładowania strony. */

/**
 * Skrypt dla Szablon:Galeria
 */
function toggleImage (group, remindex, shwindex) {
	jQuery("#ImageGroupsGr" + group + "Im" + remindex).hide();
	jQuery("#ImageGroupsGr" + group + "Im" + shwindex).show();
}
function ImageGroup() {
	jQuery('div.ImageGroup').each(function(i, group) {
		var unitnode = jQuery('div.ImageGroupUnits', group).get(0);
		if (unitnode == undefined) {
			return 1;
		}
		var units = jQuery(unitnode).children('.center');
		var count = units.get().length;
		if (count <= 1) {
			return 1;
		}
		units.each(function(j, currentimage) {
			jQuery(currentimage).attr('id', "ImageGroupsGr" + i + "Im" + j);
			var leftlink = jQuery('<a href="#"/>');
			if (j != 0) {
				leftlink.text('◀').click(function() {
					toggleImage(i, j, j - 1); return false;
				});
			}
			var rightlink = jQuery('<a href="#"/>');
			if (j != count - 1) {
				rightlink.text('▶').click(function() {
					toggleImage(i, j, j + 1); return false;
				});
			}
			jQuery('<div/>').css({ 'font-size' : '110%', 'font-weight' : 'bold' })
				.addClass('disabled-user-selection')
				.append(leftlink)
				.append('<tt>(' + (j + 1) + '/' + count +  ')</tt>')
				.append(rightlink)
				.prependTo(jQuery(currentimage));
			if (j != 0) {
				jQuery(currentimage).hide().addClass('noprint');
			}
		});
	});
}
jQuery(ImageGroup);